Zondagsschool "Het Visnet"

Onze gemeente heeft een zondagsschool voor de kinderen van 4 tot 12 jaar. Van september tot mei komen de kinderen op zondagmorgen bijna iedere week na de kerkdienst in vier groepen bij elkaar. De zondagsschool wordt bezocht door 70 kinderen. Nadat we één of meerdere psalmen met elkaar gezongen hebben lezen de kinderen met elkaar een gedeelte uit Gods Woord. Hierna houdt één van de leidinggevende een vertelling naar aanleiding van het gedeelte wat uit Gods Woord gelezen is. De kinderen leren iedere week een psalmvers en vanaf groep 2 ook een Bijbeltekst of een gedeelte daarvan. Dit wordt na de vertelling overhoord. Wij werken met een puntensysteem, waarmee de kinderen sparen voor een boek. Zo worden de kinderen gestimuleerd om goed hun best te doen en kunnen de ouders het resultaat volgen.

Op tweede Kerstdag is er een bijeenkomst in de kerk, met de ouders, familie en belangstellenden. Er wordt dan een Bijbel- en een vrije vertelling gehouden. De kinderen zeggen een tekst op, zingen met elkaar en er zijn kinderen die met een muziekinstrument de zang begeleiden en een muzikaal intermezzo ten gehore brengen.

Contactpersonen:

Dhr. T. Kaashoek, telefoonnummer 079 – 3317900, emailadres tkaashoek@kliksafe.nl
Mevr. L. M. den Heijer - van der Heiden, 079- 8891569, e-mailadres: helenedenheijer@gmail.com 

Waarom hebben we Zondagsschool?

In het Bijbelboek Deuteronomium, hoofdstuk 6 vers 7 lezen wij: "en gij zult het uw kinderen inscherpen, en daarvan spreken, als gij in uw huis zit en als gij op de weg gaat en als gij nederligt en als gij opstaat". Deze opdracht kreeg het volk van Israël tijdens de woestijnreis van Egypte naar het land Israël en dat is ook een opdracht voor ons als ouders ten opzichte van onze eigen kind(eren). Net als het volk van Israël komen wij als ouders hierin veel tekort. Dat ontslaat ons echter niet van onze verantwoordelijkheid. Het gaat hier dus om een Bijbelse opdracht en daarom moeten we alles wat in ons vermogen ligt ter hand nemen om onze kinderen te onderwijzen aangaande de leer van de Bijbel. Dit gebeurt thuis, op school en vanuit de kerk ook op de zondagsschool. Het is onze wens en ook ons gebed dat God ook het werk op de zondagsschool zou willen gebruiken om jonge kinderen de mogelijkheid van zalig worden kenbaar te maken en zo te zegenen tot uitbreiding van Zijn koninkrijk.

Klik hier voor de vragen die de kinderen van groep 4 leren