Zendingscommissie

In onze gemeente functioneert een plaatselijke zendingscommissie. Deze commissie zet zich in voor onder andere de volgende activiteiten:

  • het bevorderen van de betrokkenheid van de gemeente bij het zendingswerk, d.m.v. het organiseren  van zendingsavonden en andere activiteiten.
  • inzamelen van gelden voor de zending door middel van busjes en acties;
  • bezorgen van het zendingsblad Paulus;
  • verkoop van kalenders;-uitvoeren van door het zendingsbureau georganiseerde acties.

De zendingscommissie wordt gevormd door: 
Dhr. D.C. Demoed (voorzitter),
Dhr. J. van Lagen (secretaris)  
Dhr. P Havenaar (penningmeester) 
Dhr. P. Havenaar  
Dhr. A. de Peinder.

Ook is er voor de ZGG (Zending Gereformeerde Gemeente) een zendingswinkel in de grote zaal achter de kerk. Deze is geopend iedere woensdagochtend van 10:30 uur tot 12:15 uur en iedere vrijdagavond van 19:30 uur tot 20:45 uur. De zendingswinkel wordt beheerd door Mevr. M.J. de Peinder-Bij de Vaate.

Aanbevolen website:

Wilt u meer weten over het zendingswerk, dan verwijzen wij u naar de website van het Deputaatschap Zending.