Vrouwenvereniging  ‘Dorcas’

 


De Vrouwenvereniging Dorcas wordt bezocht door dames uit de gemeente. De vereniging telt ongeveer 55 leden. We komen eenmaal per veertien dagen op dinsdagavond samen in ‘Ontmoeting’. De avonden beginnen om 19.45 uur en sluiten rond 21.45 uur. De data en activiteiten voor het seizoen vindt u in het programma wat aan het begin van het seizoen geplaatst wordt.

De verenigingsavonden worden geopend met het zingen van Psalmen, gebed, het lezen van een Bijbelgedeelte en een meditatie.  Daarna drinken we koffie of thee in de pauze. Na de pauze is het programma afwisselend samengesteld, zie het programma.

Jaarlijks wordt er een uitje georganiseerd door de vereniging; het ene jaar voor de leden van de vereniging, het andere jaar voor alle leden van de gemeente. Dit zijn altijd erg gezellige dagen.

De verenigingsleden brengen kraam- en ziekenbezoekjes en bezoeken  jarigen boven de 70 jaar. Rond Kerst brengen we bij zieken en ouderen een kerstgeschenk.
In april houden we onze jaarlijkse verkoping. De opbrengst hiervan is bestemd voor de zending en andere goede doelen.

De vrouwenvereniging van onze gemeente is aangesloten bij de Vrouwenbond Gereformeerde Gemeente. Meer informatie vindt u op de website: http://www.vrouwenbondgergem.nl/

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met:  
Mw. B.E. van Velden, tel: (079) 343 36 56 e-mail: jvanvelden@kliksafe.nl