Vrouwenvereniging  ‘Dorcas’

 


De Vrouwenvereniging Dorcas wordt bezocht door dames uit de gemeente. De vereniging telt ongeveer 55 leden. We komen eenmaal per veertien dagen op dinsdagavond samen in ‘Ontmoeting’. De avonden beginnen om 19.45 uur en sluiten rond 21.45 uur. De data en activiteiten voor het seizoen vindt u in het programma wat aan het begin van het seizoen geplaatst wordt.

De verenigingsavonden worden geopend met het zingen van Psalmen, gebed, het lezen van een Bijbelgedeelte en een meditatie.  Daarna drinken we koffie of thee in de pauze. Na de pauze is het programma afwisselend samengesteld, zie het programma.

Jaarlijks wordt er een uitje georganiseerd door de vereniging; het ene jaar voor de leden van de vereniging, het andere jaar voor alle leden van de gemeente. Dit zijn altijd erg gezellige dagen.

De verenigingsleden brengen kraam- en ziekenbezoekjes en bezoeken  jarigen boven de 70 jaar. Rond Kerst brengen we bij zieken en ouderen een kerstgeschenk.
In april houden we onze jaarlijkse verkoping. De opbrengst hiervan is bestemd voor de zending en andere goede doelen.

De vrouwenvereniging van onze gemeente is aangesloten bij de Vrouwenbond Gereformeerde Gemeente. Meer informatie vindt u op de website: http://www.vrouwenbondgergem.nl/

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met:  
Mw. B.E. van Velden, tel: (079) 343 36 56 e-mail: jvanvelden@kliksafe.nl

Programma:

2019

10-09: Eerste avond, thema: ‘Een lieflijke reuk’, Creatief aan de slag met lavendel                                                                                                                 

24-09: Inleiding door Ds. H.A. van Zetten

15-10: Presentatie door mevr. G. Boeve over brood bakken       

29-10: Bijbelstudie gemaakt door Bijzondere Noden                   

12-11: Presentatie door Rien Mouw over de Veluwe       

19-11: Gezamenlijke avond in Zoetermeer met andere verenigingen uit de regio

10-12: Kerstavond met maaltijd                     

2020

07-01: Presentatie Woord en Daad  over duurzaamheid                      

21-01: Inleiding door een lid van onze vereniging                                                          

04-02: Bloemschikken                                                     

18-02: Presentatie door Helpende Handen                                                                       

03-03: Inleiding door een kerkenraadslid                                            

17-03: Quiz                                                                    

28-03: Verkoopdag                                                            

31-03: Een verhaal  uit ‘Olie uit haar lamp’ gecombineerd met muziek en zingen

14-04: Laatste avond met maaltijd,  Thema: Pasen

21-04: Bondsdag Veenendaal