Vrouwenvereniging  ‘Dorcas’

 


De Vrouwenvereniging Dorcas wordt bezocht door dames uit de gemeente. De vereniging telt ongeveer 55 leden. We komen eenmaal per veertien dagen op dinsdagavond samen in ‘Ontmoeting’. De avonden beginnen om 19.45 uur en sluiten rond 21.45 uur. De data en activiteiten voor het seizoen vindt u in het programma wat aan het begin van het seizoen geplaatst wordt.

De verenigingsavonden worden geopend met het zingen van Psalmen, gebed, het lezen van een Bijbelgedeelte en een meditatie.  Daarna drinken we koffie of thee in de pauze. Na de pauze is het programma afwisselend samengesteld, zie het programma.

Jaarlijks wordt er een uitje georganiseerd door de vereniging; het ene jaar voor de leden van de vereniging, het andere jaar voor alle leden van de gemeente. Dit zijn altijd erg gezellige dagen.

De verenigingsleden brengen kraam- en ziekenbezoekjes en bezoeken  jarigen boven de 70 jaar. Rond Kerst brengen we bij zieken en ouderen een kerstgeschenk.
In april houden we onze jaarlijkse verkoping. De opbrengst hiervan is bestemd voor de zending en andere goede doelen.

De vrouwenvereniging van onze gemeente is aangesloten bij de Vrouwenbond Gereformeerde Gemeente. Meer informatie vindt u op de website: http://www.vrouwenbondgergem.nl/

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met:  
Mw. B.E. van Velden, tel: (079) 343 36 56 e-mail: jvanvelden@kliksafe.nl

Programma vrouwenvereniging Dorcas 2018/2019

Datum: Activiteit:

25 september

25 september

09 oktober

23 oktober

06 november

13 november

20 november

11 december 


08 januari

22 januari

05 februari

19 februari

20 februari 

05 maart

19 maart

28 maart

30 maart

02 april

09 april

16 april

Jaarvergadering Geldermalsen

Creatieve avond: Macramé

Inleiding door kerkenraadslid

Samenspraak over Zwingli  (herfstvakantie) 

Quiz

Ouderenmiddag

Gezamenlijke avond over Shaare Zedek ziekenhuis

Kerstavond met maaltijd


Inleiding door één van de leden

Bijzondere Noden, over vrouwen in Izi 

Creatieve avond: Bloemschikken

Presentatie over Spurgeon

Ouderenmiddag

Inleiding Ds. H.A. van Zetten

Presentatie door Rien Mouw

Ochtend voorbereiding verkoopdag        

Verkoopdag

Quiz en na-verkoping 

Bondsdag in Veenendaal

Laatste avond met maaltijd