Van knop tot bloem

De jeugdclub “Van knop tot bloem” heeft sinds de oprichting in  1972 gemiddeld 100 leden, verdeeld over 4 leeftijdsgroepen. De leden komen in de periode september tot april om de week op zaterdag bij elkaar om een onderwerp te behandelen uit de Bijbelse geschiedenis, de kerkgeschiedenis of uit de actualiteit. Afhankelijk van de leeftijdsgroep wordt de rest van het programma gevuld met creativiteit, discussie en ontspanning.

Het belangrijkste doel van de club is om de kinderen aan de hand van verhalen en opdrachten de boodschap vanuit de Bijbel door te geven en uit te leggen wat God in Zijn Woord, tegen ons persoonlijk te zeggen heeft. De boodschap wordt op een eenvoudige manier gebracht door één van de leidinggevenden op het nivo van de kinderen.

Een belangrijk nevendoel is de onderlinge verbinding tussen de jeugd van de gemeente en met de gemeente te bevorderen.

Elk clubverband heeft zijn unieke naamsaanduiding met daarbij de leeftijdsgroep.

Ieder voorjaar worden er vijf -12 Bondsdagen en vijf +12 Bondsdagen gehouden ter afsluiting van het verenigingsseizoen. Dan komen de kinderen van alle clubs met kinderen onder de 12 jaar en tieners van 12 jaar en ouder uit het land naar een Bondsdag in hun regio. Een Bondsdag is een regionale ochtendbijeenkomst van meerdere clubs in één van de kerkgebouwen van de Gereformeerde Gemeenten ( zie site www.JBGG.nl) en daarna een ontspannend middagprogramma op een andere externe locatie.

Ons streven is om per 4 kinderen één leidinggevende in te zetten. Dit om elk kind persoonlijk voldoende aandacht te kunnen geven bij bijvoorbeeld de activiteiten.

Op de clubs wordt geen contributie geheven. De middelen worden bijeen gebracht door middel van periodieke collecten in de kerk.