Onderhoudscommissie

Er is aandacht nodig voor het onderhoud van onze kerkelijke gebouwen. Hiervoor heeft de kerkenraad de onderhoudscommissie ingesteld. De onderhoudscommissie werkt onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad.

De taken en bevoegdheden van de onderhoudscommissie zijn:
Signaleren, plannen en onderhoud (laten) uitvoeren aan de kerkelijke gebouwen: 
- Kerk
- Pastorie,
- Kosterswoning
- Verenigingsgebouw "Ontmoeting”

Schade en gebreken worden aan de onderhoudscommissie gemeld en door hen afgehandeld.

Een groot aantal werkzaamheden wordt uitgevoerd door vakmensen uit onze gemeente, dat bespaart veel geld. De onderhoudscommissie informeert de kerkenraad over haar activiteiten. Als het gaat om het accepteren of afwijzen van offertes door de kerkenraad heeft de onderhoudscommissie een adviserende rol. Ze kan gevraagd en ongevraagd voorstellen doen aan de kerkenraad. De onderhoudscommissie is gebonden aan de opdracht en de besluiten van de kerkenraad.

Commissieleden: 

  • Diaken P.J. van Waaij (voorzitter)
  • Dhr. B. Pijl (secretaris)
  • Diaken O. Bij de Vaate 
  • Hans Hoogendoorn
  • Marc Laban
  • Wim Verdoes

 Koster Ries Havenaar is ook betrokken bij de commissie.