Lidmatenkring

De lidmatenkring komt in de wintermaanden acht maal bij elkaar. ouderling van der Hoek is voorzitter.

Op de lidmatenkring houden we met elkaar een Bijbelstudie. Meestal houdt één van de deelnemers een inleiding over een Bijbelgedeelte. We bespreken, eerst in groepen en daarna plenair, enkele discussievragen.

Alle (jong-)volwassenen behoren tot de doelgroep en zijn van harte welkom. De bijeenkomsten vinden in de regel plaats één keer in de 4 weken op woensdagavond.

Contactpersoon voor de Lidmatenkring is diaken J. Bij de Vaate, telefoonnummer 079 – 5938933, emailadres jbijdevaate@kliksafe.nl.