Kerkelijke hulpverlening

Het komt wel eens voor dat in een gezin of bij een alleenstaande direct hulp nodig is.  Dat kan ontstaan door verschillende omstandigheden. U kunt dan een beroep doen op de diaconale hulpverlening.

Contactpersonen zijn:

Mevr. A.J. Havenaar-Keurhorst
Dorpsstraat 67, 2731 AL Benthuizen, tel. (079) 331 58 23

Mevr. G.C. Pijl – Verheul,
Dorpsstraat 132 A, 2731 AS Benthuizen, tel. (079) 331 11 83