Jeugdclub "Van knop tot bloem" +9

Zit jij in september in groep 5, 6 of 7 van de basisschool? Dan ben je hartelijk welkom op onze jeugdclub! Maar niet alleen jij, je mag ook gerust een vriendje of vriendinnetje meenemen. Het kost niets als je bij ons op de club komt.

Een keer per twee weken op zaterdagochtend komt onze club bij elkaar in het verenigingsgebouw achter de kerk.

Het seizoen loopt van eind september tot en met begin april. Meestal volgen we het volgende programma:

  • 10:00 uur: opening, zingen, lezen Bijbelgedeelte en gebed
  • 10:10 uur: vertelling, soms ondersteund met een presentatie. Bij de vertellingen wordt gebruik gemaakt van ondersteunend materiaal dat door de landelijke Jeugdbond beschikbaar wordt gesteld.
  • 10:30 uur: pauze, drinken en wat lekkers
  • 10:35 uur: knutselen met diverse materialen, soms een speciaal programma of bijvoorbeeld spelletjes of een speurtocht. Bij het creatieve gedeelte wordt de groep gesplitst in jongens en meisjes om beter invulling te geven aan hetgeen kinderen in de doelgroep leuk vinden.
  • 11:30 uur: sluiting met zingen en gebed

Wil jij ook graag naar onze club komen? Dan kan je contact opnemen met: 

Dhr. P.P. Heijboer, telefoonnummer 079 – 3313501, emailadres p.p.heijboer@kliksafe.nl