Israëlcommissie

In de Bijbel lezen we over rijke beloften voor het Joodse volk. Die beloften zijn met name door de apostel Paulus in Romeinen 9 - 11 verwoord. In deze hoofdstukken, lezen we hoe Gods weg was met Israël en wat we op grond van de Bijbel mogen verwachten voor de toekomst!

In onze gemeente functioneert een plaatselijke Israëlcommissie. Deze commissie zet zich in voor onder andere de volgende activiteiten:

  • het bevorderen van de betrokkenheid van de gemeente bij Israël, d.m.v. het organiseren  van gemeenteavonden en andere activiteiten.
  • inzamelen van gelden ten behoeve van de Evangelieverkondiging in Israël, door middel van acties.


De Israelcommissie wordt gevormd door:

Voorzitter:
Dhr. C.J. Hoogendoorn

Secretaresse:
Mw. A. Bij de Vaate-Bouwman, tel: 079-5938933, e-mail:jbijdevaate@kliksafe.nl   

Penningmeester:
Dhr. J. Verheul 

Lid:
Mw. P. van de Hoeven 

De Israëlcommissie in 2018-2019

In 2017-2018 zijn er geen grote activiteiten georganiseerd in verband met de actie van de Jeugdbond. Wel hadden we een prijsvraag, uit het Bijbelboek Jesaja, op de Verkoopdag van de Vrouwenvereniging, met daarbij een proeverijtje. 

Voor het komende seizoen staan er verschillende activiteiten gepland, onder andere een kleedjesmarkt op het kerkplein, een vrouwenavond met als thema ‘zorg verlenen in het Shaare Zedek Ziekenhuis’ in Israel, verkoop van amaryllisbollen en meer.

Kleedjesmarkt op 4 juli 2018

Op het kerkplein zaten verschillende kinderen op een kleedje om hun spulletjes te verkopen. Dat was geweldig! Op de markt stond ook een oliebollenkraam, een ijscokar en natuurlijk was er een gezellige koffiehoek. We kijken terug op een feestelijke, gezellige middag. De middag bracht ruim 400.- euro op, waarvoor we graag iedereen, die daaraan meegeholpen heeft, hartelijk willen bedanken. De opbrengst is bestemd voor:

  • Een grote verbouwing aan het Ebenezer Home in Haifa, het enige (!) bejaarden- en verzorgingshuis in Israël waar Messias belijdende ouderen in eigen sfeer verzorging krijgen.                        

Klik hier om de foto's te kijken                                                  

Nieuwsbericht uit het da Costa Nieuws nr. 50:

BENTHUIZEN

Dominee David Zadok bezocht dinsdag 5 april onze gemeente en vertelde ons veel over het werk onder de Messiasbelijdende Joden. Ook het kinderkoor ‘Hosanna” heeft mooi gezongen.
De jeugdverenigingen -12, +12 en 16+ waren in actie geweest voor de inrichting van het interieur van de catechisatieruimtes op de sabbatschool  van de Grace & Truth gemeente in Kanot.
Begin maart is er voor dit project door de Jeugdvereniging +12 al de kipactie gestart. De -12 vereniging hebben een lege ‘statiegeld’ flessenactie opgezet. De heer Stam, de hobby kok van de 16+ nodigde de ouderen van de gemeente uit om deel te nemen aan een heerlijk etentje, waar 50 ouderen op af kwamen! Weet u wie de obers en serveersters waren: de 16+ en 16- jeugd! Ook voor de kerkenraad en hun dames werd een etentje verzorgd

De collecte en al deze activiteiten brachten, inclusief een gift van de diaconie, het mooie bedrag van 
€ 5.134,64 op. Het geld zal worden besteed aan de inrichting van de ruimte waarin activiteiten plaatsvinden voor de kinderen en de jongeren van de gemeente Grace and Truth.