Inzameling oud papier

Uw oud papier kunt u elke eerste zaterdag van de maand brengen bij Fam. Bos, Heerewegh 3A in Benthuizen. Op het erf staat een speciaal daarvoor bestemde container. U kunt terecht tussen 10.00 uur en 12.00 uur.

Bent u niet in de gelegenheid het papier te brengen dan is het altijd mogelijk dat iemand het bij u ophaalt. Hiervoor kunt u contact opnemen met dhr. G. van Vugt.

De oud papier container wordt door de firma Cyclus opgehaald. De vergoeding van het papier bestaat uit een stukje subsidie en kilo-opbrengst papier en wordt gedaan in samenwerking met de gemeente Alphen aan den Rijn. Afhankelijk van het totaal gewicht per container wordt de vergoeding berekend. De besteding van de oud papier opbrengsten wordt bepaald door de kerkenraad.Een deel van de opbrengst wordt gebruikt voor verduurzaming van de kerkelijke gebouwen. Een andere mogelijkheid is om de opbrengst te bestemmen als gift voor een goed doel.

De leden van de oud papiercommissie zijn: dhr. G. van Vugt, dhr. D. Demoed en de vaste hulpen dhr. B. Demoed, dhr. B. Heijboer en dhr. W. Verdoes Een aantal vaste personen haalt het papier bij diverse adressen op. 

Door oud papier te verzamelen draagt u een steentje bij aan de financiën van de kerk!

Contactpersoon van de Oud papier commissie is diaken G.A. van Vugt, telefoonnummer 079 – 3434944, emailadres: gerbenvanvugt@solcon.nl.