Account aanvragen

Door het onderstaande formulier in te vullen kunnen belijdende leden van onze gemeente toegang krijgen tot het besloten gedeelte. Ook wordt het e-mailadres automatisch toegevoegd aan het e-mailbestand (Deze e-mailadressen worden o.a. gebruikt voor het verspreiden van berichten en vergaderstukken voor de ledenvergadering. De regie hiervan berust bij de kerkenraad.) 
Mocht u dit niet willen dan kunt u zich per e-mail afmelden. 
In het besloten gedeelte vindt u informatie die alleen voor de eigen leden van belang is. De website beheerder controleert de aanvraag en zal dan per e-mail een bevestiging sturen als het account aangemaakt is.
Let op: het aanmaken van een account gaat niet automatisch!

Afspraken hoe om te gaan met het wachtwoord:

  • Het besloten gedeelte is alleen bedoeld voor de eigen gemeenteleden. Het wachtwoord mag niet aan derden (familie, kennissen, etc) worden verstrekt.
  • Alleen de belijdende leden krijgen een account aan de hand van hun emailadres.
  • Ouders mogen het wachtwoord ook verstrekken aan hun inwonende kinderen. De ouders blijven verantwoordelijk voor het gebruik van het wachtwoord.

Over het inloggen:

  • Het wachtwoord kan na het inloggen gewijzigd worden via  de menukeuze Leden - Accountgegevens
  • Als het wachtwoord niet meer bekend is, dan kunt u uw wachtwoord opnieuw aanvragen via deze link: Wachtwoord vergeten.

Gebruikersaccount aanvragen