Historie

De kerkelijke gemeente van Benthuizen is op 15 november 1840 ontstaan. De aanleiding is geweest, dat Ds. L.G.C.Ledeboer bezwaar maakte tegen de gang van zaken in de Nederlandse Hervormde Kerk, met name de onderwerping aan de reglementenbundel van 1816 en het zingen van gezangen in de kerk.

Tot 1850 werden er kerkdiensten gehouden in o.a. de woning van ds. Ledeboer (schuin tegenover de huidige Hervormde Gemeente). In januari 1850 heeft ds. Ledeboer een nieuwe pastorie laten bouwen aan de Dorpsstraat (ter hoogte van de huidige kerk). In dit jaar is in de tuin van dit huis de eerste (schuur)kerk gebouwd.
Ds. Ledeboer heeft de gemeente gediend tot zijn overlijden op 21 oktober 1863.

De schuurkerk heeft dienstgedaan tot september 1921. In deze kerk was geen orgel aanwezig. Tot 1922 werd de gemeentezang geleid door een voorzanger.
In november 1921 werd, op de plaats waar eerst de schuurkerk stond, de eerste steen gelegd voor een nieuwe kerk door consulent, ds. J. Overduin. In juni 1922 is deze kerk, gebouwd door aannemer J. Loef, in gebruik genomen.

De gemeente kwam van september 1921 tot juni 1922 samen in het zgn. veilinggebouw in het Beelaertspark.

In de nieuwe kerk werd voor het eerst ook een orgel geplaatst. 
Dit orgel werkte met een luchtpomp

.

 

 

In 1934 werd een pastorie gekocht aan de Dorpsstraat (nu huisnummer 20). Vanaf augustus 1936 werd het huis bewoond door het gezin van ds. A. van Stuijvenberg.

De pastorie werd in mei 1940 verhuurd aan ds. G.H. Kersten. In december 1940 werd het huis verhuurd aan de huisarts. Eind 1954 is de pastorie verkocht aan de toenmalige huisarts.

In 1937 bleek de kerk te klein geworden. Het kerkgebouw is dit jaar uitgebreid met 8 meter. In de uitbreiding werd ook een galerij aangebracht. De verbouwing werd op 14 juni gegund aan de fa. Groen & Bregman. De verbouwde kerk werd op 21 september 1937 in gebruik genomen.

In november 1941 is in de kerk een nieuw orgel geplaatst. Dit orgel is gebouwd door Fa. Vermeulen uit Rotterdam. Op 4 december werd het orgel in gebruik genomen. Dit orgel heeft dienst gedaan tot augustus 1979.

 


 


Op 9 juni 1965 is besloten het huis van de burgemeester, Dorpsstraat 27, te kopen. Dit huis, wat rond 1935 is gebouwd, werd de nieuwe pastorie. In augustus 1965 heeft het gezin van de nieuwe dominee, ds.
F. Harinck, de pastorie betrokken.

Op 14 juli 1965 is de eerste paal geslagen voor een nieuw verenigingsgebouw achter de kerk. Ook werd tegelijkertijd een nieuwe kosterswoning gebouwd. In het voorjaar van 1967 zijn beide gebouwen in gebruik genomen.

In 1974 is de kerk voorzien van nieuwe banken, een nieuwe preekstoel en een nieuwe lessenaar. Op 28 november 1974 werd het nieuwe interieur officieel in gebruik genomen.
De kosterswoning is in 1976 uitgebreid met een verdieping in de vorm van een zadeldak.I
n 1980 is het orgel uit 1941 vervangen door een nieuw orgel. Dit orgel is gebouwd door de Fa. Flentrop uit Zaandam. Het orgel is voorzien van 15 stemmen, waaronder 2 tongwerken. Op 28 mei 1980 is het nieuwe orgel in gebruik genomen.


Het jaar 1985 is een moeilijk jaar geweest voor de gemeente. Twee ouderlingen, één diaken en 77 (doop)leden onttrokken zich aan de gemeente. Zij kwamen samen op een andere plaats in Benthuizen en hebben zich aangesloten bij het kerkverband van de Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland.

Ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van de gemeente is op 29 november 1990 een herdenkingsdienst gehouden. Naar aanleiding van dit jubileum is ook een boek samengesteld waarin de historie is vastgelegd, getiteld “Weerdigh ’t aenmercken”. De auteur van dit boek is dhr. L. Vogelaar, oudste zoon van ds. C. Vogelaar. Dhr. C. Bregman, oud-Benthuizenaar, heeft daarnaast ook een bijdrage geleverd. Ds. G.J. van Aalst heeft het voorwoord verzorgd.

Al jaren werd gesproken over het toenemende gebrek aan zitplaatsen in de kerk. In 1993 is een bouwcommissie benoemd voor het bouwen van een nieuwe kerk. De kerk van de gemeente van De Valk-Wekerom werd als voorbeeld gezien voor de nieuwe kerk die gebouwd moest gaan worden.
De nieuwe kerk telde 642 zitplaatsen. Daarnaast werden voorzieningen getroffen voor de mogelijkheid tot het aanbrengen van een galerij voor ca. 175 zitplaatsen.
Tegelijkertijd met de nieuwe kerk werd ook een extra verdieping geplaatst op de zaal achter de kerk. Ook werd een nieuwe keuken geplaatst en werd een invalidentoilet gerealiseerd.
Op maandag 4 april 1994, Tweede Paasdag, werd de laatste kerkdienst gehouden in de oude kerk. De kerkbanken werden verkocht aan de gemeente van Opheusden, het orgel werd door orgelbouwer Flentrop afgebroken en tijdelijk opgeslagen. Hierna is gestart met de afbreken van de oude kerk. Op de website staan diverse foto’s gepubliceerd.

Vanaf 10 april 1994 tot en met 29 januari 1995 werden de kerkdiensten in Zoetermeer gehouden, gezamenlijk met de gemeente van Zoetermeer. Kerken in een andere gemeente lag bij een aantal gemeenteleden gevoelig. Voor deze mensen werd elke zondag kerk gehouden in de verenigingszaal achter de kerk.
Voor bijzondere gelegenheden kon gebruik gemaakt worden van de Nederlandse Hervormde Gemeente van Benthuizen.

Op donderdag 2 februari 1995 werd de nieuwe kerk, gebouwd door aannemersbedrijf Gräper B.V., in gebruik genomen. In deze dienst werd de gemeente van Zoetermeer hartelijk dank gezegd voor de gastvrijheid. Consulent ds. C.A. van Dieren preekte uit Markus 13: 1b. Van de bouw zijn een aantal foto’s aanwezig op de website.

 

Per 1 september 1997 werden de collectebonnen ingevoerd.

Begin 2000 is door de ledenvergadering groen licht gegeven voor het aanschaffen van de oude supermarkt Verheul. Op deze plaats zou een nieuw verenigingsgebouw gerealiseerd worden, omdat er dringend behoefte was aan uitbreiding van zaalruimte. In juli 2001 is gestart met de bouw. Op 28 juni 2002 is het nieuwe gebouw, genaamd “Ontmoeting”, geopend. Dankzij veel vrijwilligerswerk kon er 54% op de begrote bouwkosten bespaard worden.

In januari 2005 is een aanvulling verschenen op het boek “Weerdigh ’t  aenmercken”.  De inhoud bevat nu 165 jaar historie van onze gemeente.