Gehandicaptenzorg

Contactpersonen zijn aangesteld door de kerkenraad van de Gereformeerde Gemeente.

De contactpersonen bezoeken (of onderhouden telefonisch contact) namens de kerkelijke gemeente en Helpende Handen mensen met een handicap en hun ouders of mensen met een handicap die zelfstandig wonen. De contactpersoon is hierbij de schakel tussen de mensen met een handicap, hun omgeving enerzijds en de kerkelijke gemeente en Helpende Handen anderzijds. In veel gemeenten is er vanuit de kerkenraad een contactambtsdrager aangesteld waarop de contactpersoon kan terugvallen.

Enkele andere taken van een contactpersoon zijn:

  • Het regelmatig bezoeken of bellen van gezinnen met een gehandicapt gezinslid, mensen met een handicap die zelfstandig wonen.
  • Geven van voorlichting over Helpende Handen
  • Geven van of behulpzaam zijn bij het zoeken naar specifieke informatie over handicaps en syndromen
  • Helpen formuleren van (hulp)vragen
  • Behulpzaam zijn bij het zoeken naar praktische oplossingen
  • Signaleren van knelpunten in de relatie met de kerkenraad, Helpende Handen, of anderen
  • In contact staan met de afdelingen en eventueel met de overige werkgroepen van Helpende Handen.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met

Mevr. G. van der Hoek – Elenbaas
Telefoonnummer: 079 – 3319618
E-mail adres: c.vanderhoek@kliksafe.nl

Mevr. S.C. Hoogendoorn – Goudswaard
Telefoonnumer: 079 – 3313843
E-mail adres: whoogendoorn@solcon.nl

Mevr. B.E. van Velden-Qualm  
Telefoonnummer: 079 - 3433656
E-mail adres:  jvanvelden@kliksafe.nl