Evangelisatie

Evangeliseren is een opdracht voor elke christen. Deze opdracht van de Heere Jezus is te vinden in de Bijbel (o.a. in Mattheüs 28:19  en Markus 16:15), het Woord van God. Als gemeente hebben we een blijde boodschap te vertellen aan mensen die de Bijbel niet kennen. Er is hoop voor mensen die gezondigd hebben tegen God!

Elke zondag staan onze kerkdeuren open. Ook u bent van harte welkom. We hopen u, als nieuwe bezoeker, persoonlijk te verwelkomen.

Binnen de gemeente is een commissie voor Evangelisatie actief. Coördineren van het bezorgen van evangelisatiefolders is één van de taken. Een aantal gezinnen uit de gemeente wordt gevraagd om een paar keer per jaar de folders te verspreiden. Er wordt o.a. gefolderd voor Kerst en Pasen. Op deze wijze proberen we mensen in aanraking te brengen met het evangelie. Evangelie betekent “Blijde boodschap”.

Als u meer wilt weten van de Bijbel, het Woord van God, dan kunt u vrijblijvend een  Bijbelcursus volgen via internet. De cursus is erg gebruiksvriendelijk.

U kunt terecht op website: http://www.schriftelijkeBijbelcursus.nl/. Op deze site staat uitgelegd hoe u kan starten met de cursus. Deze cursus is, als dit uw voorkeur heeft, ook te volgen met een CD.

Elk jaar worden alle kinderen uit Benthuizen uitgenodigd om onze jeugdclub te bezoeken. Meer informatie over deze club is te vinden onder:

De gemeenteleden worden over de landelijke activiteiten van evangelisatie op de hoogte gehouden via het kwartaalblad "De Evangelist”. Dit blad wordt gepubliceerd vanuit het Deputaatschap Evangelisatie. De leden van de evangelisatiecommissie bezorgen dit blad.

Wilt u graag een Bijbel of een Bijbelcursus op CD ontvangen of heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met: