Diaconie

De taak van de diaconie binnen een kerkelijke gemeenschap bevat 2 kernpunten:

  1. Om in getrouwheid de (financiële) middelen, die aan mensen met financiële problemen gegeven worden te verzamelen en te bewaren.
  2. Om deze middelen, met onderscheidingsgave en voorzichtigheid uit te delen dus daar waar het nodig is, met een bewogen hart voor de armen, maar ook met troostrijke  woorden uit de Bijbel.

Deze punten staan ook vermeld in het bevestigingsformulier wat gelezen wordt bij het bevestigen van een diaken. Dit formulier is gefundeerd op Bijbelse grondslag.

In de praktijk wordt steun verleend aan hen die het nodig hebben, bijvoorbeeld bij ziekte, werkeloosheid en waar andere financiële zorgen zijn in de eerste aan mensen binnen de kerkelijke gemeente en waar mogelijk ook daarbuiten. Het komt wel eens voor dat in een gezin of bij een alleenstaande directe hulp nodig is. Dat kan ontstaan door verschillende omstandigheden. Er kan dan beroep gedaan worden op de diaconale hulpverlening. Hiervoor is een contactpersoon aanwezig, die regelt welke vrijwilliger op welke plaats hulp kan bieden, zoals huishoudelijke taken, kinderen opvangen of boodschappen doen. De diaconale hulpverlening valt ook onder de verantwoordelijkheid van de diaconie. 
Het werk van de diaconie gebeurt vaak op de achtergrond.

Regelmatig houden de diakenen vergadering om diverse diaconale zaken te bespreken.
Neem contact met de scriba van de Diaconie via het contactformulier voor de scriba van de diaconie.