De Gereformeerde Gemeenten

Onze gemeente maakt deel uit van het kerkverband van de Gereformeerde Gemeenten. Het landelijk verband van de Gereformeerde Gemeenten is ontstaan in 1907 door een vereniging van de Kruisgemeenten, ontstaan uit de Afscheiding van 1834, met de "Ledeboerianen" of Ledeboeriaanse gemeenten. De vereniging vond plaats op initiatief van ds. G.H. Kersten, die later ook oprichter werd van de SGP. Op 5 juni 1907 reikten kruisgezinden en ledeboerianen elkaar in Middelburg de hand en ontstond het nieuwe kerkverband.

De Gereformeerde Gemeenten (GG) zijn een orthodox-protestant kerkgenootschap met ruim 100.000 leden. In Nederland is het in omvang het derde protestantse kerkgenootschap. Het kerkverband bestaat uit 151 gemeenten in Nederland en 29 gemeenten in Noord-Amerika, Zuid Afrika en Nieuw-Zeeland.

Dordtse Kerkorde

De Gereformeerde Gemeenten gebruiken kerkrechtelijk de Dordtse kerkorde, die is aangepast naar hedendaags gebruik. De inhoud van de Dordtse kerkorde zoals die gebruikt wordt in de Gereformeerde Gemeenten is te lezen op de website Kerkrecht.nl.

Presbyteriaans stelsel

De ambten in de Gereformeerde Gemeenten zijn vormgegeven volgens het Presbyteriaans stelsel. Het Presbyteriaans stelsel is een kerkelijke organisatiestructuur op basis van de Bijbelse gegevens over de ambten. Er kunnen vier soorten ambten worden onderscheiden: Predikant, Ouderling, Diaken en het Ambt van alle gelovigen.