Calamiteitencommissie

De calamiteitencommissie bestaat, naast koster Ries Havenaar en hulpkoster Wim Verdoes uit de volgende personen: Bert van der Starre (voorzitter),  Baltus Pijl (secretaris) Marnix Leune, Martin den Heijer en een aantal EHBO'ers

Doel en opdracht van de commissie:

 • Het opstellen en jaarlijks bijhouden van een calamiteitenplan.
 • Het actueel houden van de ontruimingsplattegronden.
 • Het actueel houden van de door de Gemeente Alphen aan den Rijn verstrekte gebruiksvergunning.
 • Periodieke controle van de brandslanghaspels, brandblusapparaten, megafoon, brancards, rookmelders, blusdeken, EHBO-trommels, AED-apparaat, noodverlichting, noodtrap, nooduitgangen en nooduitgangsignaleringen.
 • Het signaleren van onveilige situaties.
 • Als commissie en hulpverleners jaarlijks bij elkaar komen om eventueel zaken te actualiseren.
 • Leidinggevenden jaarlijks informeren over het meest actuele calamiteitenplan.
 • Meedenken bij verbouwingen en aanpassingen aan de gebouwen.

Inhoud van het calamiteitenplan:

Het calamiteitenplan beschrijft in het kort hoe te handelen bij de volgende situaties.

 • Onder het kopje EHBO wordt beschreven wat te doen als er tijdens de kerkdienst iemand onwel wordt.
 • Om dit praktisch vorm te geven is er een rooster gemaakt waarbij de koster weet welke 2 personen in eerste instantie gevraagd worden om te assisteren.
 • Tijdens verenigingsactiviteiten of zondagschool zal de leidinggevende hulp geven en/of assistentie inschakelen.
 • Onder het kopje Brand wordt beschreven hoe te handelen als er tijdens de kerkdienst of een verenigingsbijeenkomst brand uitbreekt.
 • Onder het kopje Ontruiming wordt nader ingegaan wat er gedaan moet worden als er besloten wordt tot ontruiming over te gaan.