Bijbelstudiekringen

Enkele jaren geleden zijn we gestart met een Bijbelstudie groep in huiselijke kring. Maandelijks komen we bij elkaar in huis bij één van de leden van de Bijbelstudiekring. We bestuderen een gedeelte van de Bijbel a.d.h.v. Bijbelstudieboekjes met daarbij behorende vragen. Dit blijkt heel waardevol. 

Er bestaan momenteel 2 groepen van ongeveer 10 personen. De avonden worden begonnen met gebed en met een stukje te lezen uit de Bijbel. Daarna wordt het gedeelte wat aan de beurt is uit het Bijbelstudie boekje gelezen. Vervolgens behandelen we de bijbehorende vragen waarover gediscussieerd kan worden. De avonden worden afgesloten met dankgebed en het zingen van een psalm. 

Vanuit de kerkenraad neemt altijd een ouderling of diaken deel aan de Bijbelstudie. Zo krijgt de verbinding met en de verantwoordelijkheid vanuit de kerkenraad gestalte. De leiding van de avonden ligt doorgaans bij diegene waar het op dat moment Bijbelstudiekring is.

Heb je behoefte om een deel van je tijd in huiselijke kring met elkaar na te denken over een Bijbels onderwerp, dan ben je hartelijk welkom op de Bijbelstudiekring!

Contactpersoon voor de Bijbelstudiekring I is diaken G.A. van Vugt, telefoonnummer 079 – 3434944 emailadres: gerbenvanvugt@solcon.nl

Contactpersoon voor de Bijbelstudiekring II is diaken M. Moerman, telefoonnummer 079-3311696
emailadres: mmoerman@solcon.nl

Voor de kerkenraadsleden is reserve: oud. L. van der Hoek, telefoonnummer 0172 - 589650, emailadres lvanderhoek@kliksafe.nl