slide-3

Folder ontvangen?

U hebt mogelijk een folder van onze gemeente ontvangen. De titel van de folder is: Levensvorst. Achterop de folder zijn de kerkdiensten afgeplakt met een sticker.

Als gevolg van het Corona-virus vinden de kerkdiensten plaats zonder de aanwezigheid van gemeenteleden. Uiteraard is het mogelijk om mee te luisteren met onze kerkdiensten.

Voor de toegang hiervoor, kunt U contact opnemen met Dhr. M. van Velden, telefoonnummer (079) 343 36 56.

KerkdienstenCatechisatiesContactBibliotheek

Kennismaking

Wat wij belijden en geloven is gebaseerd op de Bijbel als het Woord van God.

U kunt op onze site informatie vinden over de gemeente en onze kerkdiensten, over de kern van ons geloof en over de Bijbel. Graag vertellen we u hier meer over.
 

 

Ons gelovenDe BijbelBelijdenissenDe kerkdienst

Gemeenteleven

Binnen onze gemeente worden diverse activiteiten georganiseerd.

Naast de zondagse kerkdiensten zijn er ook catechisaties, verenigingen, jeugdclubs, lidmatenkring en Bijbelstudiegroepen. Ook is er een bibliotheek. 


 

JeugdclubBijbelkringLidmatenkringJeugdvereniging