Psalmzangavond

Enkele jaren terug werd er in onze gemeente af en toe een psalmzangavond georganiseerd.

Die traditie leidde daarna een sluimerend bestaan, maar wij willen hem weer nieuw leven inblazen. De dichter van psalm 33 roept ons immers op om God te loven, Zijn grote Naam ter eer te zingen en Hem in onze psalmen te prijzen. Bovendien is het een goede voorbereiding op de zondag. Door samen te zingen en te musiceren hopen we tegelijk de onderlinge band in onze gemeente te versterken.

Daarom willen wij u allemaal –jong en oud– van harte uitnodigen voor een
psalmzangavond op D.V. 21 januari, vanaf 19.00 uur in ons kerkgebouw. 

Wij hopen alle gemeenteleden te kunnen verwelkomen. En neemt u zoveel mogelijk anderen (familie, vrienden, buren) mee. We streven er naar voortaan maximaal drie psalmzangavonden per jaar te organiseren met een gevarieerd programma.
Op de eerste avond zal ons jeugdkoor Hosanna diverse psalmen uitvoeren. Een volgende keer hopen we naast de samenzang ook muzikale intermezzo’s te programmeren.
Te zijner tijd zullen we een oproep doen aan musici uit onze gemeente om een bijdrage te leveren.

Mede namens jeugdkoor Hosanna, Arja Maas en Kees de Groot