Israëlcommissie

In de Bijbel lezen we over rijke beloften voor het Joodse volk. Die beloften zijn met name door de apostel Paulus in Romeinen 9 - 11 verwoord. In deze hoofdstukken, lezen we hoe Gods weg was met Israël en wat we op grond van de Bijbel mogen verwachten voor de toekomst!

In onze gemeente functioneert een plaatselijke Israëlcommissie. Deze commissie zet zich in voor onder andere de volgende activiteiten:

  • het bevorderen van de betrokkenheid van de gemeente bij Israël, d.m.v. het organiseren  van gemeenteavonden en andere activiteiten.
  • inzamelen van gelden ten behoeve van de Evangelieverkondiging in Israël, door middel van acties.


De Israelcommissie wordt gevormd door:

Voorzitter:
Mw. A. Bij de Vaate-Bouwman, tel: 079-5938933, e-mail:jbijdevaate@kliksafe.nl  

Secretaresse:
Mw. J.T. Kaashoek-van Heteren

Penningmeester:
Dhr. J. Verheul 

Lid:
Mw. P. van de Hoeven 


Klik hier voor een aantal foto's van de fietstocht

Nieuwsbericht uit het da Costa Nieuws nr. 50:

BENTHUIZEN

Dominee David Zadok bezocht dinsdag 5 april onze gemeente en vertelde ons veel over het werk onder de Messiasbelijdende Joden. Ook het kinderkoor ‘Hosanna” heeft mooi gezongen.
De jeugdverenigingen -12, +12 en 16+ https://www.facebook.com/images/spacer.gifwaren in actie geweest voor de inrichting van het interieur van de catechisatieruimtes op de sabbatschool  van de Grace & Truth gemeente in Kanot.
Begin maart is er voor dit project door de Jeugdvereniging +12 al de kipactie gestart. De -12 vereniging hebben een lege ‘statiegeld’ flessenactie opgezet. De heer Stam, de hobby kok van de 16+ nodigde de ouderen van de gemeente uit om deel te nemen aan een heerlijk etentje, waar 50 ouderen op af kwamen! Weet u wie de obers en serveersters waren: de 16+ en 16- jeugd! Ook voor de kerkenraad en hun dames werd een etentje verzorgd

De collecte en al deze activiteiten brachten, inclusief een gift van de diaconie, het mooie bedrag van 
€ 5.134,64 op. Het geld zal worden besteed aan de inrichting van de ruimte waarin activiteiten plaatsvinden voor de kinderen en de jongeren van de gemeente Grace and Truth.