Financieel

Rekeningnummers Rabobank

Het bankrekeningnummer van de kerk is: 
NL61 RABO 0307 2014 49 t.n.v. penningmeester Ger.Gem. Benthuizen.

Het bankrekeningnummer van de diaconie is: 
NL43 RABO 0160 1893 49 t.n.v. penningmeester Diaconie Ger.Gem. Benthuizen.

Extra collectes

Voor de extra collectes is een rooster opgesteld. In dit document kunt u zien wanneer er een extra collecte wordt gehouden. Voor een viertal doelen wordt een bijdrage per lid gevraagd. Deze doelen staan ook benoemd in dit document.

Collectebonnen

Collectebonnen zijn te verkrijgen door een storting op rekening:
NL47 RABO 0160 1504 77 t.n.v. Collectebonnen Ger.Gem. Benthuizen.

De volgende bonkaarten zijn beschikbaar:

1 vel van 20 bonnen à  € 0,50       =          € 10,00
1 vel van 20 bonnen à  € 0,75       =          € 15,00
1 vel van 20 bonnen à  € 1,25       =          € 25,00
1 vel van 20 bonnen à  € 2,50       =          € 50,00
1 vel van 20 bonnen à  € 5,00       =        € 100,00
1 vel van 20 bonnen à  € 25,00     =        € 500,00

Bij bestelling graag vermelden: naam, adres, aantal en totaalwaarde.

Penningmeester Collectebonnen: 
diaken G.A. van Vugt, telefoonnummer 079 – 3434944, emailadres gerbenvanvugt@solcon.nl.