Catechisaties

Catechisatie wordt gegeven aan jongens en meisjes in de leeftijd van 12 jaar en ouder. Dit sluit aan op de zojuist afgesloten periode waarop – door veel doopleden – de zondagsschool werd bezocht.

Als catechisatiemethoden worden gebruikt: "Met de Kerk der eeuwen" en "Leren en Belijden" en 'De enige troost - Heidelbergse Catechismus' (Synode Ger. Gem.).

Op 11 september 2017 begint het catechisatie seizoen 2017/2018.

Catechisatiegroepen
Maandagavond
Tijd
Catecheet
Methode

Groep 1 : 12-jarigen

19:00 uur

Oud. A. de Peinder

Heid. Cat. deel 1

Groep 2 : 13-jarigen

19:00 uur

Oud. J. Robbers

Heid. Cat. deel 2

Groep 3 : 14-jarigen 19:00 uur

Oud. W. van 't Hof

Heid. Cat. deel 3

Groep 4 : 15-jarigen

20:15 uur

Oud. J. Robbers

Hellenbroek  deel 1

Groep 5 : 16-jarigen

20:15 uur

Oud. A. de Peinder

Hellenbroek deel 3

Groep 6:  17-jarigen 20:15 uur Oud. W. van 't Hof Hellenbroek deel 2

Groep 7a : 18 jaar en ouder

18:45 uur

Ds. H.A. van Zetten

N.G.B. + Apologetiek

Groep 7b: 18 jaar en ouder 19:45 uur Ds. H.A. van Zetten N.G.B. Apologetiek
Belijdeniscatechisanten 20:15 uur Ds. H.A. van Zetten  
 
Vrijdagavond

Er is eventueel ook op vrijdagavond gelegenheid om catechisatie te volgen voor degenen die op maandag

verhinderd zijn. Hiervoor s.v.p. overleggen met Ouderling A. de Peinder.

 

Het huiswerk zal steeds op de website worden aangegeven (indien de catecheet dit opgeeft), zodat de catechisanten en de ouders beiden kunnen zien waaraan aandacht moet worden besteed voor de volgende les.

De Heere geeft ons het voorrecht om in vrijheid uit Zijn Woord onderwijs te geven en te ontvangen. Om de catechisatie met zegen te kunnen volgen is daarom ook gebed en ijver nodig van jullie, catechisanten, van ouders en ook van de catecheten.

Indien het voor het vervoer noodzakelijk is, kan er, na overleg met de catecheet, evt. van groep/avond gewisseld worden. Heeft u andere vragen m.b.t. de catechisatie, dan kunt u/jij de catecheet hierover benaderen.

Op de catechisatie kun je ook terecht met je vragen. Stel deze gerust als daarvoor gelegenheid is. Je kunt je vragen ook richten aan vraagggbenthuizen@kliksafe.nl.