Calamiteitencommissie

De calamiteitencommissie bestaat, naast koster Ries Havenaar en hulpkoster Wim Verdoes uit de volgende personen: Bert van der Starre (voorzitter),  Baltus Pijl (secretaris) Marnix Leune, Martin den Heijer en een aantal EHBO'ers

Doel en opdracht van de commissie:

  • Het opstellen en jaarlijks bijhouden van een calamiteitenplan
  • Het actueel houden van de ontruimingsplattegronden
  • Het actueel houden van de door de Gemeente Rijnwoude verstrekte gebruiksvergunning
  • Periodieke controle van de brandslanghaspels, brandblusapparaten, megafoon, brancards, rookmelders, blusdeken, EHBO-trommels, noodverlichting, noodtrap, nooduitgangen en nooduitgangsignaleringen.
  • Het signaleren van onveilige situaties
  • Leidinggevenden jaarlijks informeren over het meest actuele calamiteitenplan
  • Meedenken bij verbouwingen en aanpassingen aan de gebouwen.