Bibliotheek

De bibliotheek is wekelijks geopend op vrijdagavond van 19.30 – 20.45 uur. Alleen tijdens de zomervakantie (de vakantie van de basisschool) is de bibliotheek 6 weken gesloten. U kunt ons vinden naast de zendingswinkel in de zaal achter de kerk. De kosten per boek zijn € 0,25 per 14 dagen. Voor elke week dat het boek langer wordt gehouden, wordt € 0,25 per boek per week gerekend. De inhoud van de boeken die bij ons in de bibliotheek staan, wordt getoetst aan de Bijbel.

De boekenlijst van de bibliotheek kunt u hier bekijken. De boeken zijn onder te verdelen in de volgende categorieën:

  • Boeken voor peuters/kleuters
  • Boeken voor jongeren van 4-10 jaar
  • Boeken voor jongeren van 10-15 jaar
  • Boeken voor volwassenen
  • Boeken over de natuur, kerkhistorie, zending
  • Theologische boeken

Voor verdere informatie over de boeken die in onze bibliotheek staan, verwijzen we u naar de catalogus.

Maatschappelijke stage

Voor jongeren is het mogelijk om een maatschappelijke stage bij de bibliotheek te lopen. Als stagiair word je ingeroosterd om eens per drie weken samen met een van de commissieleden een ‘zitting’ te verzorgen. De werkzaamheden bestaan o.a. uit het innemen en uitlenen van boeken, afrekenen van leengeld, assisteren van klanten en het op orde houden van de bibliotheek. Er is ruimte voor één stagiair per seizoen/periode.

Aanmelden is mogelijk via de voorzitter, dhr. M. Bregman, tel. (079) 331 48 24.

U kunt voor informatie contact opnemen met:
Mevr. D.M. Heijboer–van der Spek, tel: 079 – 331 35 01, e-mail: d.m.heijboer@kliksafe.nl

Tot ziens in onze bibliotheek!

Hartelijke groet, de bibliotheekcommissie